Yhdistys

>
Yhdistys

STRHY

- TArinamme alkaa

vuodesta 2003

Suomen Traumahoitajayhdistys ry:n perustettiin 26.5.2003 Helsingissä. Kahdeksan Töölön sairaalassa työskentelevää sairaanhoitajaa allekirjoitti yhdistyksen perustamisasiakirjan, tavoitteenaan edistää jäsentensä välistä yhteistyötä ja parantaa traumapotilaan hoidon kansallisia ja kansainvälisiä edellytyksiä. 

Halusimme perustaa yhdistyksen, joka keskittyy kansantaloudellisesti merkittävien potilasryhmien hoidon kehittämiseen hoitoketjun eri vaiheessa moniammatillista osaamista edistäen. Yhdistyksellämme on tällä hetkellä vajaat parisataa jäsentä eripuolilta Suomea. Yhdistyksen merkittävintä toimintaa on kaksi kertaa vuodessa järjestettävät Traumapäivät, keväisin yksipäiväiset ja syksyisin kaksipäiväiset.

Yhdistyksemme toiminta on alkutaipalellaan, tarkoituksemme on saada luotua yhteistyöverkosto ympäri Suomen, yliopistosairaaloihin sekä myös keskus- ja aluesairaaloihin. Mikäli sinulla on innostusta traumapotilaan hoidon kehittämiseen, suosittelen mukaan tuloa!! Mikäli sinulla on jotain kysyttävää yhdistyksestä, ota yhteyttä!

TRAUMAhoitajaPÄIVÄT

vuosittain

Suomen Traumahoitajayhdistys ry:n pääkoulutustapahtuma on vuosittain järjestettävät Traumahoitajapäivät. Traumahoitajapäivien ohjelmisto koostuu luennoista sekä simulaatioista. 

Traumahoitajapäivillä palkitaan vuosittain vuoden traumahoitaja. Vuoden 2023 traumahoitajana palkittiin Saila Pisto.

 

Lisäksi järjestämme vuosittain alaan liittyviä webinaareja.

Two paramedics in uniform and guy giving first aid to sick unconscious man

STRHY YLLÄPITÄÄ

OSAAMISTA

JÄRJESTÄMÄLLÄ KOULUTUKSIA

Koulutuksia järjestämällä Suomen traumahoitajayhdistys haluaa mahdollistaa viimeisimmän tiedon saannin traumapotilaan hoitoon osallistuville ammattilaisille.  Koulutuksiimme saa osallistua kuka vain traumapotilaan hoitoon osallistuva ammattilainen; lähihoitaja, sairaanhoitaja, ensihoitaja, pelastaja, fysioterapeutti tai lääkäri sekä edellä mainittujen opettajat. 

Yhteistyö

oppilaitosten

kanssa

Suomen Traumahoitajayhdistys tekee opiskelijayhteistyötä. Vuosittaisille Traumahoitajapäiville kontaktoidaan paikkakunnan oppilaitoksen opiskelijoita osallistumaan ja järjestämään koulutusta. 

Lisäksi toimimme opinnäytetöiden (ammattikoulu ja AMK) toimeksiantajana, alta löydät opinnäytetyön aihepankin:

  • Webinaari STRHY:n jäsenille 
  • Kirjallisuuskatsaus traumahälytyksen moniammatillisen tiimin viestinnästä
  • NEXUS-kriteerit hyvinvointialueiden ensihoidon ja päivystyksen käytössä
  • Monivammapotilaan simulaatioharjoitus Traumahoitajapäivillä
 

Jos olet kiinnostunut opinnäytetyöaiheistamme, niin laita sähköpostia osoitteeseen koulutusvastaava@strhy.fi tai koulutussihteeri@strhy.fi

Päivitetty 9.3.2024

Suomen traumahoitajayhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomen Traumahoitajayhdistys ry., Föreningen för Traumaskötare i Finland rf. Kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Trauma Nurse Association ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on strhy.

 

Yhdistyksen tarkoitus on valvoa traumapotilaan hoidossa toimivien hoitajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Lisäksi sen tarkoitus on edistää jäsentensä välistä yhteistyötä ja parantaa traumapotilaan hoidon kansallisia ja kansainvälisiä edellytyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää koulutusta, kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä olla yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää rahankeräyksiä, järjestämällä opintopäiviä, joiden yhteydessä on ammattialaan liittyvä näyttely. Yhdistys voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja järjestää arpajaisia, kerätä mainosilmoituksilla rahaa ja harjoittaa alansa julkaisutoimintaa.

 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan kutsua traumapotilaiden hoidosta kiinnostuneita terveydenhuollon ammattilaisia sekä muita hallituksen sopivaksi katsomia henkilöitä. Traumahoidon kehittämisestä kiinnostuneita oikeuskelpoisia yhteisöjä voidaan ottaa yhdistyksen kannattajajäseniksi. Kannattajajäsenten edustajilla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenyyttä anotaan kirjallisesti. Jäsenyydestä päättää hallitus.

 

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilin/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Yhdistyksellä on oikeus periä varsinaisilta ja  kannattajajäseniltään mahdollista liittymismaksua sekä vuosittaista jäsenmaksua, joiden suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.

 

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittaa asiasta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on huomautuksista huolimatta käyttäytynyt yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, tai ei kirjallisesta kehotuksesta huolimatta ole maksanut jäsenmaksuaan.

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 7muuta hallituksen varsinaista jäsentä.

Hallitus järjestäytyy puheenjohtajan johdolla ensimmäisessä hallituksen kokouksessa, jolloin valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsenrekisterinhoitaja, taloudenhoitaja tai varainhoitaja.

Puheenjohtajaa valitaan kolmeksi vuodeksi ja hallituksen muu varsinainen jäsen kahdeksi vuodeksi kerrallaan site, että puolet muista varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Mikään ei estä henkilön/ henkilöiden uudelleen valintaa jakson päätettyä.

Hallituksen toimikausi on yhdistyksen syyskokousta seuraava täysi kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan muut tarvittavat toimihenkilöt.