European Trauma Course

European Trauma Course (ETC) on innovatiivinen, yleiseurooppalainen traumapotilaiden hoidon ammattilaisille suunnattu konseptikurssi, jossa opetellaan kriittisesti vammautuneen potilaan vastaanottamista, tutkimista ja hoitoa moniammatillisessa tiimissä sairaalaympäristössä. ETC-kurssi on Eurooppalaisten kattojärjestöjen tukema konseptikurssi, jonka järjestäjänä Suomessa toimii Suomen Traumatologiyhdistys Ry. Kurssi on pääasiassa simulaatio-opetukseen pohjautuva kurssi, jossa opetellaan traumahoidon lisäksi ryhmässä toimimista, johtamista ja kommunikointia. Kurssi koostuu kahdesta luennosta ja noin kolmestakymmenestä traumasimulaatiosta.

Virallinen kurssikieli on englanti. Mikäli kaikki kurssille osallistujat ja kouluttaja ovat suomenkielisiä, järjestetään opetus ja testaus suomeksi.

Varsinaisia kurssipaikkoja kurssia kohden on 24. Nämä koulutettavat saavat harjoitusta sekä traumajohtajina että traumatiimin jäsenenä eri tehtävissä. Kurssin lopuksi koulutettavat testataan traumajohtajasimulaatiossa.

24 kurssikandidaatin lisäksi kurssille otetaan kuusi Avustavaa Traumatiimin jäsentä (ATM, Assistant Team Member). He toimivat traumatiimin mukana simulaatioissa ja osallistuvat kaikkeen opetukseen kahtena ensimmäisenä kurssipäivänä, mutta eivät toimi päävastuullisessa tehtävässä tai traumajohtajina eivätkä osallistu kolmannen päivän traumajohtajakokeeseen. ATM-rooli vastaa enemmän suomalaista päivystyspoliklinikan hoitajan roolia kuin varsinaisen kurssikandidaatin roolia.

Lisätietoja täällä sekä täällä.

Avustavan traumatiimin jäseneksi vuoden 2024 kurssille voit ilmoittautua seuraavien linkkien kautta:

JOENSUU 11. – 13.6.2024

ROVANIEMI 28. – 30.8.2024

KUOPIO 6. – 8.11.2024

Suomen kursseista vastaa yleiskirurgi Ville Vänni. STRHY:n yhteyshenkilö ETC-kursseille on puheenjohtaja Jessica Vuorinen. 

 

Kokemuksia ETC-kurssista

2019 ETC-kurssille osallistunut ensihoitaja Hanna kuvailee kurssikokemuksiaan seuraavanlaisesti.

”Vierumäen ETC-kurssi alkoi keskiviikkoaamusta hikisissä tunnelmissa kun ETC-kurssilaiset 22 lääkäriä ja kaksi hoitajaa, itse toisena heistä, sekä 6 avustavaa hoitajaa, tapasivat kurssin 12 ohjaajaa sekä kurssikoordinaattorin Vierumäen Country Clubin aulassa. Elohopea nousi päivän mittaan lähemmäs 30 astetta ja lämpöä riitti kaikille kolmelle päivälle myös kurssin sisällöllisesti kun jokainen kandidaatti johti vuorollaan tiimiään traumapotilaan hoidossa. ETC-protokolla tuli potilastapaus kerrallaan tutummaksi, kun erilaisia traumoja simuloitiin kurssin aikana lähemmäs 30/kandidaatti. Lisäksi jokaisen traumatyypin yhteydessä käytiin läpi juuri kyseisen potilasryhmän hoitoon soveltuvia skillsejä, joita olivat mm. pleuradreenin, humerus-IO-yhteyden ja reisimurtuman vetolastan laittaminen.

Ensihoitajan näkökulmasta kurssilla opittu ETC-protokolla tuo omaan työhöni kentällä selkeyttä työnjaossa. Normaalisti traumapotilaan tutkiminen suoritetaan järjestelmällisesti cABCDEF- kaavalla, johon nyt käyty kurssi luo hyvän lisän ja rakenteen helpottamaan johtamista. Kurssille osallistujien enemmistö on lääkäreitä, joilta sain älyttömän hyvää oppia omiin kehittämistarpeisiini ja tiedollisiin puutoksiini. Myös kurssin vetäjät huomioivat ja kertasivat kanssani asioita, jotka eivät omassa päivittäisessä työssäni ole saman lailla huomion alla, kuin kurssilla oli tarvetta. Heille kaikille iso kiitos! Mielenkiintoisten, opettavien ja intensiivisten kurssipäivien anti huipentui perjantaipäivänä traumajohtajatestaukseen, jonka minä yhdessä muiden kandidaattien kanssa läpäisin. Nyt on taskussa todistuksen lisäksi hyödyllistä ja hyvää oppia oman työn kehittämiseen. Ensihoitajille ja muille traumojen kanssa tekemisissä oleville hoitajille suosittelen lämpimästi ETC-kurssia. Tällä kurssilla ei istuta luennoilla vaan alusta asti tehdään juuri sitä, mitä sinne mentiinkin oppimaan!”

Hanna