Apuraha

Suomen traumahoitajayhdistys ry myöntää apurahoja, joiden tarkoituksena on edistää ja tukea traumapotilaan hoitoa. Apurahaa voi hakea mm. opinnäytetöitä, kongressi- ja opintomatkoja varten.

Edellytykset apurahan myöntämiselle

 • Suomen traumahoitajayhdistys ry:n jäsenyys vähintään 2 vuotta.
 • Jäsenmaksut on maksettu ilman muistutuksia.
 • Apuraha maksetaan, kun kuluvan vuoden jäsenmaksu on maksettu
 • Myönnetyn apurahan voi käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on haettu ja myönnetty
 • Apuraha on henkilökohtainen.
 • Kaikkiin apurahahakemuksiin liitetään rahoitussuunnitelma, josta ilmenevät muut mahdolliset rahoituslähteet.
 • Tutkimustyötä varten haettavasta apurahasta on hakemukseen liitettävä virallisesti hyväksytty tutkimussuunnitelma.
 • Kongressi- tai opintomatkan apurahahakemuksen liitteenä tulee toimittaa matkasuunnitelma ja ohjelma, josta ilmenee matkan tarkoitus
 • Apuraha on tarkoitettu koulutuspäivien / kongressin viralliseen osallistumismaksuun, majoitus- tai matkakuluihin
 • Apurahaa ei myönnetä maksullisiin sosiaalisiin tapahtumiin (elleivät ne sisälly osallistumismaksuun) koulutusten yhteydessä tai koulutusohjelman ulkopuolisiin ruokailuihin.

Apurahahakemuksen sisältö

 • Hakijan nimi
 • Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Nykyinen työpaikka
 • Tilinumero
 • Kuinka kauan ollut jäsenenä
 • Aikaisemmin myönnetyt apurahat
 • Työhistoria lyhyesti
 • Selvitys, mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan
 • Koulutuspäivien tai kongressin ohjelma
 • Väitöskirjan tai muun tutkimustyön aikataulu
 • Kustannusarvio
 • Apurahahakemuksen perustelut ja arvio sen avulla saavutettavista hyödyistä omaan työhön / itselle / kollegoille

Apurahan hakeminen

Anomus kohdistetaan Suomen traumahoitajayhdistys ry:lle

Hakemukset osoitteeseen: hallitus@strhy.fi