Suomen

Traumahoitajayhdistys

RY

Vuoden 2024 traumahoitajan etsintä on alkanut. Ehdota palkinnonsaajaa sivuillamme ja tarkista vaaditut ominaisuudet.

Suomen Traumahoitajayhdistys ry

Suomen Traumahoitajayhdistys perustettiin Helsingin Töölössä 26.5.2003 Kirsi Sillanpään koolle kutsumana.

Yhdistyksen perustamisen lähtökohtana on ollut edistää jäsentensä välistä yhteistyötä ja lisätä traumapotilaan hoitoon liittyvää osaamista. Yhdistys keskittyy kansantaloudellisesti merkittävän potilasryhmän hoidon kehittämiseen hoitoketjun eri vaiheissa moniammatillista osaamista ja yhteistyötä hyödyntäen. Yhdistyksen tulot muodostuvat jäsenmaksuista ja Traumapäivien osallistumismaksuista. Suomen Traumahoitajayhdistys pyrkii järjestämään kaksi kertaa vuodessa koulutuspäivät ja tukemaan jäseniään kouluttautumisessa traumapotilaan hoitajaksi.

Kuvia toiminnasta